Voor het eerst aan de slag in Duitsland

Wanneer u in Duitsland gaat werken, dient u er voor te zorgen dat u zo spoedig mogelijk het formulier EU/EWR invult. Op dit formulier dient u uw persoonlijke gegevens in te vullen, alsmede die van uw partner. Ook dient u de buiten Duitsland genoten inkomens van u en uw partner in te vullen. Dit formulier krijgt u bij elk Duits “Finanzamt” of download dit formulier. Het door de Nederlandse belastingdienst geverifieerde formulier dient u in te leveren bij het “Finanzamt”, waar uw werkgever onder ressorteert. (Werkt u bijv. in Düren en de firma, waarbij u werkt, is in Aken gevestigd, dan moet u het EU-formulier bij het “Finanzamt” in Aken inleveren.) Het Finanzamt zal aansluitend uw werkgever mededelen, in welke belastinggroep u bent ingedeeld, dit i.v.m. met de inhouding van de “Lohnsteuer” (loonbelasting).

Wat u verder niet moet vergeten, is een Ziektekostenverzekering af te sluiten.

 
Ligt uw inkomen beneden de Duitse “Beitragsbemessungsgrenze in der Kranken- und Pflegeversicherung” dan dient uw werkgever u bij de “Krankenkasse”n voor 2010 op 3.750€ van uw keuze aan te melden. U laat zich vervolgens bij een Nederlands ziekenfonds als grensarbeider registreren en u en uw familie hebben in Nederland recht op alle voorzieningen zoals deze door de Nederlandse Ziekenfondswet en de AWBZ aan verzekerden verstrekt worden. Gaan uw inkomsten de “Beitragsbemessungsgrenze” te boven, dan kunt U zich vrijwillig verzekeren bij oftewel een “Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)” of bij een particuliere Ziektekostenverzekeraar. Deze grens werd voor 2013 op 3.937,50 € / maand of 47.250€ / jaar en voor 2014 op 4.050,00 € / maand of 48.600,00€ / jaar  vastgelegd.
Ook voor mensen boven de “Beitragsbemessungsgrenze” raden wij dringend aan:

 
Verzeker u zich vrijwillig bij een wettelijke Duitse Krankenkasse (“Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)”)!!
Attentie: Heeft U eenmaal gekozen voor een particuliere ziektekostenverzekering, dan kunt u nooit meer terug in de wettelijke Duitse ziektekostenverzekering (GKV), hetzij dat uw inkomsten gedurende meerdere maanden weer dalen tot beneden de “Beitragsbemessungs-grenze”.

Let er wel op: Indien u zich als grensarbeider particulier verzekerd, of in Duitsland of in Nederland, dan bent U niet verzekerd voor de Nederlandse AWBZ-verzekering en moet u deze grote risico’s zelf dragen !!
Verwissel de bovengenoemde “Beitragsbemessungsgrenze in der Kranken- und Pflegeversicherung” niet met de “Beitragsbemessungsgrenze für die Renten– und Arbeitslosenversicherung”  (pensioen-premie en WW-verzekering). Deze grens werd voor (2012 op 5.600 € / maand) 2013 op 5.800 € / maand in Westduitsland en voor (2012 op 4.800 € / maand) 2013 op 4.900 € / maand in Oostduitsland vastgelegd. Zie ook: http://de.wikipedia.org/wiki/Beitragsbemessungsgrenze

Dit zijn de eerste en belangrijkste handelingen die u als grensarbeider moet verrichten.