Voor het eerst aan de slag in Duitsland

Wanneer u in Duitsland gaat werken, dient u er voor te zorgen dat u zo spoedig mogelijk het formulier EU/EWR invult. Op dit formulier dient u uw persoonlijke gegevens in te vullen, alsmede die van uw partner. Ook dient u de buiten Duitsland genoten inkomens van u en uw partner in te vullen. Dit formulier krijgt u bij elk Duits “Finanzamt” of download dit formulier. Het door de Nederlandse belastingdienst geverifieerde formulier dient u in te leveren bij het “Finanzamt”, waar uw werkgever onder ressorteert. (Werkt u bijv. in Düren en de firma, waarbij u werkt, is in Aken gevestigd, dan moet u het EU/EWR-formulier bij het “Finanzamt” in Aken inleveren.) Het Finanzamt zal aansluitend uw werkgever mededelen, in welke belastinggroep u bent ingedeeld, dit i.v.m. met de inhouding van de “Lohnsteuer” (loonbelasting).

Wat u verder niet moet vergeten, is een Ziektekostenverzekering af te sluiten.

 
Ligt uw inkomen beneden de Duitse “Versicherungspflichtgrenze in der Kranken- und Pflegeversicherung” – 2018 van 4.950€ – dan dient uw werkgever u bij de “Krankenkasse” van uw keuze aan te melden. U laat zich vervolgens bij een Nederlands ziekenfonds als grensarbeider registreren en u en uw familie hebben in Nederland recht op alle voorzieningen zoals deze door de Nederlandse Ziekenfondswet en de Wlz aan verzekerden verstrekt worden. Gaan uw inkomsten de “Versicherungspflichtgrenze” te boven, dan kunt U zich vrijwillig verzekeren bij oftewel een “Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)” of bij een particuliere ziektekostenverzekeraar. Deze grens werd voor 2018 op 4.950€/maand of 59.400€/jaar en voor 2019 op 5.062,50€/maand of 60.750€/jaar  vastgelegd.

Ook voor mensen boven de “Versicherungspflichtgrenze” raden wij dringend aan: 
Verzeker u zich vrijwillig bij een wettelijke Duitse Krankenkasse (“Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)”)!!
Attentie: Heeft U eenmaal voor een particuliere (“Privat”) ziektekostenverzekering gekozen, dan kunt u nooit meer terug in de wettelijke Duitse ziektekostenverzekering (GKV), hetzij dat uw inkomsten gedurende meerdere maanden weer dalen tot beneden de “Versicherungspflichtgrenze”.

Let er wel op: Indien u zich als grensarbeider particulier (“Privat”) verzekerd, of in Duitsland of in Nederland, dan bent U niet verzekerd voor de Nederlandse Wlz-verzekering en moet u deze grote risico’s zelf dragen !!

Verwissel de bovengenoemde “Versicherungspflichtgrenze in der Kranken- und Pflegeversicherung” niet met de “Beitragsbemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversicherung”  (pensioen-premie en WW-verzekering) en de “Kranken- en Pflegeversicherung”.

“Beitragbemessungsgrenzen” (premiegrens)
voor de “Renten- und Arbeitslosenversicherung”
2018       west: 6.500€/maand       oost: 5.800€/maand
2019       west: 6.700€/maand       oost:  6.150€/maand

voor de “Kranken- und Pflegeversicherung”
2018                 4.425,00€/maand
2019                 4.437,50€/maand

Zie ook: http://de.wikipedia.org/wiki/Beitragsbemessungsgrenze

Dit zijn de eerste en belangrijkste handelingen die u als grensarbeider moet verrichten.