Het lidmaatschap en de hieraan verbonden kosten

Iedereen kan lid worden van de Vereniging Europese Grenslandbewoners, of hij nu grensarbeider is of niet. Aan dit lidmaatschap zijn wel kosten verbonden. Aangezien wij geen nationale- of Europese subsidies ontvangen, zullen wij ons zelf moeten bedruipen. Zonder financiële middelen zijn al de zaken, die de VEG voor haar leden verricht, niet te verwezenlijken. Wij proberen de jaarlijkse contributie zo laag mogelijk te houden, zodat het voor niemand een probleem hoeft te zijn om lid te worden. De contributie bedraagt voor 2019 maar 30€ per jaar. Het is in het belang van ieder grensarbeider, dat hij lid wordt van de VEG, want bij de VEG wordt gewerkt aan de problemen van de grensarbeider. En wie kan er beter aan de problemen van de grensarbeider werken dan de grensarbeider zelf ?

Wij bieden u wat niemand anders u kan bieden

Informatie via ons verenigingsblad “Pendel-Info”
info-markt en jaarvergadering
Opkomen voor onze eigen belangen, dus ook uw belangen
Individuele informatie tijdens onze spreekuren
Proefprocessen indien het algemeen belang hiermee gediend is!

Geen enkel informatie-centrum en geen enkele instantie bieden u voor uw persoonlijke belangen zoveel voor zo weinig geld !

Privacyverklaring:
Met de aanmelding machtigt een lid de VEG de opgegeven gegevens te gebruiken voor het versturen en verstrekken van informatie.