Veel gestelde vragen

Wat moet ik doen als er een oproep van de Medizinischer Dienst komt?

In het verleden hebben wij steeds gezegd en geschreven, dat wij pendelaars geen gehoor moesten geven, indien wij een oproep van de Medizinischen Dienst (M.D.) kregen. Immers de ziekmelding bij werk­gever en GAK en het latere UWV was voldoende. Met in werking treden van de nieuwe Europese wetgeving 883/2004 is dit helaas veranderd. De M.D. kan u nu wel degelijk oproepen en zij beslissen of u terecht bent ziek geschreven. Indien u hieraan niet voldoet, kunnen zij de doorbetaling van het ziekengeld stopzetten. Wanneer blijkt dat de M.D. een andere mening dan het UWV is toegedaan en u het er niet mee eens bent, moet u zelf op eigen kosten een derde onafhankelijke arts consulteren en deze moet door beide partijen geaccepteerd worden voor een bindende uitspraak.

Hoe krijg ik een jaaropgave van mijn Duitse "rente"?

Zoals u zeer waarschijnlijk reeds zult weten behoort het Bureau Duitse Zaken tot de verleden tijd!

Een paar knappe koppen hebben waarschijnlijk uitgerekend, hoe groot de besparing is, indien het bureau wordt opgedoekt. Met de eventuele gevolgen voor de grensarbeiders, weduwen van grensarbeiders en gepensioneerde grensarbeiders is weer eens geen rekening gehouden. U kunt nu weliswaar terecht bij het kantoor van de SVB in uw district, maar daar zit dan welgeteld een persoon die alle grensarbeider­problemen en -vragen moet afhandelen.

Een van de gevolgen van het sluiten van het bureau is dat u geen jaaropgave meer ontvangt over de aan u uitgekeerde wettelijke Duitse Altersrente. U zult dus nu zelf uit de afschriften, die u van uw bank ontvangt, uw jaarinkomen “wettelijke Duitse Altersrente” moeten gaan berekenen.

Ziet u het al voor u? Een 85-jarige weduwe bijv. moet de getalletjes bij elkaar zoeken, op een papiertje opschrijven, samentellen (zonder reken­machientje) en dan pas weet zij, hoe groot haar inkomsten uit de wettelijke Rentenversicherung zijn. En dan verder maar hopen dat zij goed gerekend heeft.

Het wegsaneren van Bureau Duitse Zaken (en ook Belgische Zaken) was blijkbaar een financieel zó aantrekkelijke operatie dat de belangen van de grensarbeiders aan de kant geschoven konden worden.
Klopt!!  Want …… u kunt te allen tijde met uw problemen terecht bij het door Minister Donner ingestelde Internetportaal voor Grensarbeiders.

Toch willen wij u er op wijzen, dat u contact kunt opnemen met de medewerker van de DRV, die uw zaak behartigt en deze verzoeken, u een jaaropgave te laten toekomen.

Wij adviseren u de voorlopige aanslag wel te betalen. Gezien onze ervaring met de Nederlandse overheid kan het namelijk enkele jaren duren voordat men uitgeprocedeerd is. Wordt uw bezwaarschrift toegewezen, dan betaalt de belasting-dienst het door u betaalde bedrag, plus rente, aan u terug.