Skip to main content

Homeoffice van 25% naar 50%

By 14 april 2023Nieuws

In Brussel heeft men voor grenswerkers, die in homeoffice (telewerken) willen werken
een aanpassing kunnen vinden.
De 25% grens (werktijd)  wordt verhoogd  naar 50%.
Dit betreft alleen het sociaal recht; d.w.z. in welk land ben ik sociaal verzekert en betaal ik sociale premies.
Deze regeling geldt alleen voor grenswerkers met een werkgever.
De tot heden geldende uitzonderingsregel  (geen wissel bij in homeoffice werken)
 eindigt met 30 juni 2023. Vanaf 1 juli geldt dan de nieuwe 50% regel.
Opmerking: Als men van deze nieuwe regeling gebruik wil maken moet de werknemer of werkgever
                      aanvraag indienen bij de bevoegde instantie (NL: SVB; D: DRV?)
Belastingen
Hier geldt sinds 1 juli 2022 dat (loon)belasting betaald moet worden in verhouding/pro ratio in het land war werkelijk gewerkt wordt.
voorbeeld 1:
in NL wonen in D werken;  50% in homeoffice
 Men blijft in D sociaal verzekerd; loonbelasting betalen 50% in D en 50% in NL.
 voorbeeld 2:
in NL wonen in D werken  60% in homeoffice 
Men wisselt naar het woonland (NL) en is in NL sociaal verzekert. Werkgever moet de sociale premies in NL afdragen; loonbelasting betalen 40% in D  en 60% in NL.

error: De informatie in beschermd tegen kopiëren