Skip to main content
All Posts By

esig

Homeoffice van 25% naar 50%

By Nieuws

In Brussel heeft men voor grenswerkers, die in homeoffice (telewerken) willen werken
een aanpassing kunnen vinden.
De 25% grens (werktijd)  wordt verhoogd  naar 50%.
Dit betreft alleen het sociaal recht; d.w.z. in welk land ben ik sociaal verzekert en betaal ik sociale premies.
Deze regeling geldt alleen voor grenswerkers met een werkgever.
De tot heden geldende uitzonderingsregel  (geen wissel bij in homeoffice werken)
 eindigt met 30 juni 2023. Vanaf 1 juli geldt dan de nieuwe 50% regel.
Opmerking: Als men van deze nieuwe regeling gebruik wil maken moet de werknemer of werkgever
                      aanvraag indienen bij de bevoegde instantie (NL: SVB; D: DRV?)
Belastingen
Hier geldt sinds 1 juli 2022 dat (loon)belasting betaald moet worden in verhouding/pro ratio in het land war werkelijk gewerkt wordt.
voorbeeld 1:
in NL wonen in D werken;  50% in homeoffice
 Men blijft in D sociaal verzekerd; loonbelasting betalen 50% in D en 50% in NL.
 voorbeeld 2:
in NL wonen in D werken  60% in homeoffice 
Men wisselt naar het woonland (NL) en is in NL sociaal verzekert. Werkgever moet de sociale premies in NL afdragen; loonbelasting betalen 40% in D  en 60% in NL.

Geen €300 EPP voor grenswerkers, die in NL wonen

By Nieuws, Geen onderdeel van een categorie

Grenswerkers die in Nederland wonen kunnen geen aanspraak maken voor de eenmalige € 300 EnergiePreisPauschale (EPP) die als tegemoetkoming in de hoge reiskosten bedoeld zijn.
Deze premie wordt veelal in september via de Duitse werkgever aan in D wonende collega’s uitbetaald.
Grenswerkers die in Nederland werken en in Duitsland woonachtig zijn kunnen deze EPP volgend jaar via de D belastingaangifte als nog ontvangen.

Verlenging uitzonderingsregeling bij thuiswerken

By Nieuws

De EU heeft besloten de uitzonderingsregeling tijdens Corona wat de sociale zekerheid betreft tot 30 juni 2022 te verlengen.
Dit zegt dat men bij thuiswerken i.v.m. Corona in het werkland verzekerd blijft.
Belastingtechnisch – is een bilaterale aangelegenheid – is de uitzonderingsregeling van Nederland
en Duitsland tot 31 maart 2022  verlengd.

Wijzigingsprotocol belastingverdrag met Duitsland

By Nieuws

Mede door ons gesprek op 4 april 2019 met het Ministerie van Financiën in Den Haag is in het aanvullend protocol met betrekking tot het belastingverdrag met Duitsland ook onder andere de volgende wetswijzigingen opgenomen:
Kortdurende socialezekerheidsuitkeringen met name: Krankengeld, Elterngeld en Mutterschaftsgeld worden weer in het werkland Duitsland belast.  Deze wijziging is op 24 maart 2021 ondertekend maar moet nog door beide parlementen goedgekeurd worden. Deze aanpassing treedt daarna in werking.

Thema’s volgende Newsletter

By Nieuws

Wij hopen dit jaar (2021) de volgende VEG-Newsletter te kunnen versturen met de volgende aandachtspunten:

 • Mede door ons gesprek op 4 april 2019 met het Ministerie van Financiën in Den Haag komt er een aanvullend protocol met betrekking tot het belastingverdrag met Duitsland.
  Dit moet nog door de Tweede Kamer worden goed gekeurd.
  Wat een verbetering voor de actieve grenspendelaar betekent.
 • Tegemoetkoming in de ziektekosten – Zuschuss zur Krankenversicherung
  Voor de rechtbank in Essen Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen loopt één proces en in Berlin-Brandenburg Landessozialgericht lopen nog twee processen met betrekking tot het boven genoemde thema.
  In Essen heeft de eerste zitting reeds plaats gevonden op 6 maart 2020.
  Vanwege Covid 19 zijn de uitspraken vertraagd.
  Deze processen zijn interessant voor de dubbel gepensioneerden.
 • WW-uitkering uit werkland, ingaande ???  ( 2 jaar naar goedkeuring EU-parlement)
  Op 23 november 2020 heeft de VEG deelgenomen aan de expertmeeting met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  De VEG heeft op verschillende punten veel kritiek geleverd met name op de duur van de uitkering en de te betalen premies.
  We moeten helaas verder afwachten hoe de EU en Nederland voor haar inwoners deze wetgeving zal afronden.
error: De informatie in beschermd tegen kopiëren