Category

Nieuws

Wijzigingsprotocol belastingverdrag met Duitsland

By | Nieuws | No Comments

Mede door ons gesprek op 4 april 2019 met het Ministerie van Financiën in Den Haag is in het aanvullend protocol met betrekking tot het belastingverdrag met Duitsland ook onder andere de volgende wetswijzigingen opgenomen:
Kortdurende socialezekerheidsuitkeringen met name: Krankengeld, Elterngeld en Mutterschaftsgeld worden weer in het werkland Duitsland belast.  Deze wijziging is op 24 maart 2021 ondertekend maar moet nog door beide parlementen goedgekeurd worden. Deze aanpassing treedt daarna in werking.

Thema’s volgende Newsletter

By | Nieuws | No Comments

Wij hopen dit jaar (2021) de volgende VEG-Newsletter te kunnen versturen met de volgende aandachtspunten:

 • Mede door ons gesprek op 4 april 2019 met het Ministerie van Financiën in Den Haag komt er een aanvullend protocol met betrekking tot het belastingverdrag met Duitsland.
  Dit moet nog door de Tweede Kamer worden goed gekeurd.
  Wat een verbetering voor de actieve grenspendelaar betekent.
 • Tegemoetkoming in de ziektekosten – Zuschuss zur Krankenversicherung
  Voor de rechtbank in Essen Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen loopt één proces en in Berlin-Brandenburg Landessozialgericht lopen nog twee processen met betrekking tot het boven genoemde thema.
  In Essen heeft de eerste zitting reeds plaats gevonden op 6 maart 2020.
  Vanwege Covid 19 zijn de uitspraken vertraagd.
  Deze processen zijn interessant voor de dubbel gepensioneerden.
 • WW-uitkering uit werkland, ingaande ???  ( 2 jaar naar goedkeuring EU-parlement)
  Op 23 november 2020 heeft de VEG deelgenomen aan de expertmeeting met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  De VEG heeft op verschillende punten veel kritiek geleverd met name op de duur van de uitkering en de te betalen premies.
  We moeten helaas verder afwachten hoe de EU en Nederland voor haar inwoners deze wetgeving zal afronden.
error: De informatie in beschermd tegen kopiëren