Skip to main content

Geen €300 EPP voor grenswerkers, die in NL wonen

Grenswerkers die in Nederland wonen kunnen geen aanspraak maken voor de eenmalige € 300 EnergiePreisPauschale (EPP) die als tegemoetkoming in de hoge reiskosten bedoeld zijn.
Deze premie wordt veelal in september via de Duitse werkgever aan in D wonende collega’s uitbetaald.
Grenswerkers die in Nederland werken en in Duitsland woonachtig zijn kunnen deze EPP volgend jaar via de D belastingaangifte als nog ontvangen.

error: De informatie in beschermd tegen kopiëren